ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Kromě zákonných práv vyplývajících z koupě výrobku se na tento výrobek vztahuje také níže uvedené záruka.
 
Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců a začíná datem nákupu výrobku. Datum musí být zaznamenáno na faktuře nebo jiném dokladu o koupi. Tento výrobek je navržen a určen pouze pro soukromé účely spotřebitelů. Záruka se tedy nevztahuje na profesionální nebo komerční využití výrobku. Tato záruka se vztahuje pouze na nové výrobky.
 
2. U elektrického nářadí (AC/DC), akumulátorů a nabíječek je možné záruční dobu prodloužit, to však neplatí pro benzinové nářadí a jakékoliv příslušenství. K prodloužené záruce je nutná registrace na stránkách www.ryobitools.eu. Možnost prodloužení záruky je uvedena v prodejnách, popř. na obalech nebo v dokumentech o výrobku. Koncový uživatel musí své nové nářadí zaregistrovat online do 30 dnů od data nákupu. Koncový uživatel se může k prodloužené záruční době zaregistrovat v zemi trvalého pobytu, pokud je však uvedená v možnostech výběr na internetovém registračním formuláři výrobku. Koncoví uživatelé musí dále souhlasit s uložením osobních údajů, která musí zadat na internetu, a přijmout obchodní podmínky. E-mail s potvrzením registrace a původní faktura s datem koupě poslouží jako důkaz o prodloužené záruce.
 
3. Záruka se vztahuje na veškeré vady na výrobku v rámci záruční doby způsobené výrobními vadami nebo vadami materiálu v době koupě. Záruka je omezena na opravu, popřípadě výměnu a nezahrnuje žádné další povinnosti, včetně mimo jiné vedlejších či následných odškodnění. Záruka neplatí při použití výrobku k nevhodným účelům, v rozporu s uživatelskou příručkou nebo při nesprávném zapojení. Záruka se nevztahuje na:
-veškeré škody na výrobku způsobené nesprávnou údržbou
-veškeré produkty, které byly pozměněny nebo upraveny
-veškeré produkty, kde byly původní identifikační prvky (obchodní značka, sériové číslo) poničeny, pozměněny nebo odstraněny
-veškeré škody způsobené nedodržováním pokynů uživatelské příručky
-veškeré produkty bez CE certifikace
-veškeré produkty, které se pokusil opravit nekvalifikovaný odborník nebo opravy bez předchozího svolení společnosti Techtronic Industries.
-veškeré produkty zapojené do nesprávného elektrického zdroje (proud, napětí, frekvence)
-veškeré produkty používané s nevhodnou palivovou směsí (palivo, olej, procento oleje)
--veškeré škody způsobené externími vlivy (chemickými, fyzickými, nárazy) nebo cizími látkami
-běžné opotřebování dílů
-nevhodné použití, přetěžování nářadí
-použití neschválených druhů příslušenství nebo náhradních dílů
-veškerá pravidelná seřízení nebo čištění v rámci údržby karburátorů 
-příslušenství k elektrickému nářadí, ať již poskytnuté s nářadím nebo zakoupené samostatně. Tyto výjimky se vztahují mimo jiné na šroubovací bity, vrtáky, brusné disky, brusný papír a čepele, postranní vodicí lišty
-komponenty (díly a příslušenství) podléhající přirozenému opotřebování, včetně mimo jiné servisních sad, karbonových kartáčů, ložisek, sklíčidla, SDS nástavce na vrtací bity, napájecího kabelu, pomocné rukojeti, přepravního pouzdra, brusné desky, prachového vaku, výfukové prachové trubice, plstěných podložek, západek a pružin rázového utahováku, nárazových koleček, posuvných pásů, spojek, nožů plotových nůžek a sekaček na trávu, popruhu, plynového lanka, zubů, plstěných podložek, závěsných kolíků, větráků fukaru, trubic fukaru a vysavače, vaku a popruhů vysavače, vodicích lišt, pilových řetězů, hadic, konektorů, trysek, kol, stříkacích tyčí, vnitřních cívek, vnějších kotoučů, řezných strun, zapalovacích svíček, vzduchových filtrů, plynových filtrů, mulčovacích nožů a dalších komponentů.
4. K provedení servisu musí být výrobek zaslán, nebo předán do autorizovaného servisního centra společnosti RYOBI, jehož adresa je uvedena na webových stránkách dané země v seznamu servisních center. V některých zemích za vás výrobek pošle do servisního centra RYOBI sám prodejce výrobků této značky. Při zasílání výrobku do servisního centra RYOBI je potřeba výrobek bezpečně zabalit bez nebezpečného obsahu jako např. benzín, opatřit adresou odesílatele a připojit krátký popis závady.
 
5. Oprava, popř. výměna v rámci této záruky je zdarma. Neznamená to prodloužení nebo začátek nové záruční lhůty. Vyměněné díly nebo nářadí přejdou do našeho vlastnictví. V některých zemích platí poštovné odesílatel. Vaše zákonná práva vyplývající z koupě tohoto nářadí zůstávají nedotčená.
 
6. Tato záruka platí v Evropském Společenství, ve Velké Británii, Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tato území kontaktujte autorizovaného prodejce značky RYOBI, který zjistí, zda se na výrobek vztahuje jiná záruka.