GARANTIITINGIMUSED


Lisaks toote ostust tulenevatele seadusjärgsetele õigustele, piiramata sõltumatult ja tasuta kohaldatavaid seadusjärgseid õigusi, kehtib kõikidele meie veebisaidil loetletud uutele RYOBI kaubamärgiga elektri- ja/või aiatööriistadele, välja arvatud tööriistade tarvikutele, tööriistade hoiustamise süsteemidele ja varuosadele, nagu allpool täpsustatud, (edaspidi „tooted“) vabatahtlik garantii, mille andja on Techtronic Industries GmbH („TTI“) ning mille suhtes kehtivad allpool esitatud tingimused („garantii“).

Garantiid saavad kasutada üksnes ostjad, kes ostavad tooteid lõppkasutajatest tarbijatena („tarbija“). Käesolevate garantii üldtingimuste kohaldamine jaemüüjate, rendiettevõtjate ja kutseliste lõppkasutajate suhtes on selgesõnaliselt välistatud. Kutseliste lõppkasutajate puhul võib teatud toodetele kehtida teistsugune vabatahtlik garantii, kui seda on veebisaidil www.ryobitools.eu selgesõnaliselt nimetatud. Selle vabatahtliku garantii kasutamine ei piira tarbija seadusjärgseid õigusi seoses puudusega

1. Standardse garantii („standardne garantii“) kehtivusaeg on 24 kuud („standardne garantiiaeg“), tingimusel et toode osteti üksnes isiklikul otstarbel kasutamiseks, ning see aeg algab toote ostmise kuupäevast. Standardne garantii on kehtiv ja kasutatav üksnes tingimusel, et nimetatud kuupäev on dokumenteeritud arvel või muul ostu tõendaval dokumendil. Lisaks kehtib standardne garantii ainult uutele toodetele.

2. Teatud riikides võib klientidel olla võimalik pikendada sobivate toodete standardset garantiid üle standardse garantiiaja, kui nad registreeruvad veebisaidil www.ryobitools.eu. Teave toote sobivuse kohta garantii pikendamiseks („pikendatud garantii“) on esitatud toote pakendil, veebisaidil www.ryobitools.eu ja/või vastavates tootedokumentides, mis on leitavad aadressilt https://www.ryobitools.eu/. Pikendatud garantii saamiseks peavad tarbijad registreerima toote(d) veebis 30 kalendripäeva jooksul alates ostu kuupäevast. Kõiki tarbija isikuandmeid töödeldakse kooskõlas privaatsusavaldusega, mis on leitav aadressilt https:// ee.ryobitools.eu/jalus/privaatsuspoliitika/. Pikendatud garantii tõendusdokumendina kasutatakse e-postiga saadetud registreerimise kinnitust ja algset arvet, millel on näha ostu kuupäev.

3. Standardse ja pikendatud garantii („garantiid“) alusel pakutakse üksnes vigase toote parandamist ja/või asendamist TTI äranägemisel, tingimusel et kooste- või materjaliviga oli olemas juba ostu kuupäeval. Mingi muu kulu või kahju hüvitamist nõuda ei saa. Lisaks ei kehti garantiid järgmise suhtes:

 • tarbija poolt juhuslikult, tahtlikult või hooletusest põhjustatud kahjustus
 • toote kahjustus, mis on tingitud valesti käsitsemisest või hooldamata jätmisest
 • teisendatud või ümber ehitatud toode
 • toode, mille algne identifitseerimismärgistus (kaubamärk, seerianumber) on rikutud, muudetud või eemaldatud
 • kahjustus, mille on põhjustanud kasutusjuhendi juhiste eiramine
 • tooted, millel puudub CE/UKCA märgis
 • toode, mida on üritatud parandada tunnustamata hoolduskeskuses või ilma TTI eelneva loata
 • toode, mis on ühendatud sobimatute omadustega (voolutugevus, pinge, sagedus) vooluallikaga
 • toode, milles kasutatakse sobimatut kütusesegu (kütus, õli, õli osakaal)
 • väliste mõjurite (vesi, kemikaal, füüsiline jõud, löögid) või võõrkehade põhjustatud kahju
 • varuosade tavapärane kulumine
 • toote lubamatu kasutamine või ülekoormamine
 • heakskiitmata tarvikute või osade kasutamine
 • tööriistaga kaasas olnud või eraldi ostetud tarvikud elektritööriistale. Käesolev välistus hõlmab muu hulgas kruvikeeraja otsakuid, puuriterasid, abrasiivkettaid, liivapaberit, terasid ja külgjuhikuid
 • tavapäraselt kuluvad osad (varuosad ja tarvikud), kaasa arvatud remondi- ja hoolduskomplektid, süsinikharjad, laagrid, padrun, SDS-trelli otsakukinnitus või -pesa, toitejuhe, lisakäepide, kandekohver, lihvplaat, tolmukott, tolmu ärajuhtimise voolik, viltseibid, löökmutrivõtme tihvtid ja vedrud, otsanupud, ajamirihmad, sidur, hekitrimmerite või muruniidukite terad, rakmed, kaablikõri, hambad, haakekonksu poldid, puhuriventilaatorid, puhuri ja tolmuimeja torud, tolmuimeja kott ja rihmad, juhtlatid, saeketid, voolikud, ühendusliitmikud, pihustiotsikud, rattad, pihustusvarred, sisemised rullid, välised poolid, lõikejõhvid, süüteküünlad, õhufiltrid, gaasifiltrid, multšiterad jne.

 • 4. Garantiiteeninduse saamiseks tuleb toode pärast kooste- või materjalivea ilmnemist või avastamist ilma põhjendamatu viivituseta saata või üle anda mõnele aadressil https://www.ryobitools.eu/ loetletud RYOBI tunnustatud hoolduspartnerile.

  Garantiide alusel RYOBI hoolduspartnerilt teenuste saamiseks tarbijad:
   a. võtavad ühendust jaemüügikohaga, kus ost sooritati, või
   b. registreeruvad RYOBI kaubanduslikul veebisaidil https://www.ryobitools.eu/ pakutava teenuseplatvormi kaudu; selle protsessi kasutatavus võib olenevalt riigist erineda.
   RYOBI tunnustatud hoolduspartnerile saadetav toode peab olema ohutult pakendatud ilma ohtliku sisuta (täpsemat teavet leiate aadressilt https://www.ryobitools.eu/ ohutusjuhiste alt), sellele peab olema märgitud saatja aadress ning lisatud puuduse lühike kirjeldus. Pange tähele, et mõnes riigis peab saatja vastavalt kohalikele tavadele tasuma saatmise või postikulude eest. Küsige selliste tasude kohta teavet kohalikult RYOBI tunnustatud hoolduskeskuselt.

  5. Pärast tarbija väitel vigase toote kättesaamist seda kontrollitakse. Kui vea esinemine leiab kinnitust, siis garantiiteenuste raames toote vigased osad TTI äranägemisel kas parandatakse või asendatakse tervete osadega. Kui TTI keeldub vea parandamisest või parandamine ole TTI hinnangu kohaselt õnnestunud, kasutatakse samaväärset asendust. Asendatud toode või osa muutub TTI omandiks. Eespool osutatud garantiide alusel tehtavad parandustööd/asendused on tasuta. TTI tehtud parandustööd/asendused ei loo alust garantiide pikendamiseks ega garantiiaja arvestuse uuesti alustamiseks. Asendatud varuosade suhtes kehtivad algselt antud garantiid ning nende garantiide kehtivus lõpeb kogu tootele algselt antud garantiiaja lõppemisega.

  6. Ettevõte Techtronic Industries GmbH (Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Saksamaa) annab RYOBI garantiisid ainult toote algselt ostnud tarbijale ning neid ei ole lubatud võõrandada ega loovutada.

  7. Garantiid kehtivad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Šveitsis ja Ühendkuningriigis. Muudes piirkondades palume küsida toote jaemüügikohalt teavet selle kohta, kas kohaldatakse mõnda muud vabatahtlikku garantiid.

  TUNNUSTATUD HOOLDUSKESKUS
  Tootega seotud päringute või probleemide korral pöörduge kohaliku volitatud hoolduskeskuse poole (vt www.ryobitools.eu) või otse aadressile: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Märkige ära sildil olev seerianumber ja toote tüüp.