GARANTIITINGIMUSED

Lisaks kõigile ostust tulenevatele seadusjärgsetele õigustele antakse sellele tootele allpool kirjeldatud garantii.

1. Garantiiperiood ja pikendamise võimalus

Garantiiaeg on eraisikutele 24 kuud ja algab toote ostmise kuupäeval. Ostukuupäev peab olema tõendatud dokumendiga, milleks võib olla arve või mõni muu ostu tõendav dokument. Toode on välja töötatud ja mõeldud ainult eraisikutele eraviisiliseks kasutuseks. Seega ei kehti garantii ametialase või ärilise kasutamise korral. Garantii kehtib ainult uutele toodetele.
Garantiiaega on osale elektriliste tööriistade (AC/DC) tootevalikust võimalik eelmainitud perioodist edasi pikendada, kasutades registreerimist veebilehel www.ryobitools.eu. Toodete kvalifitseerumine pikendatud garantii saamiseks on selgelt näidatud kauplustes ja/või pakendil ning märgitud toote dokumentatsioonis. Lõppkasutaja peab soetatud tooted internetis registreerima 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Pikendatud garantii saamiseks võib lõppkasutaja registreeruda oma elukohariigis, kui vastavat riiki on võimalik valida veebis täidetaval registreerimisvormil. Lisaks peab lõppkasutaja andma nõusoleku veebis sisestatud asjakohaste isikuandmete säilitamiseks. Samuti peab ta nõustuma tingimustega. Pikendatud garantii tõendiks on e-posti teel saadetav registreerimise kinnituse kviitung ja ostukuupäevaga originaalarve.

2. Garantii ja välistused

Garantii kehtib garantiiaja jooksul kõigile toote ostukuupäeval esinenud puudustele, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest. Garantii on piiratud toote remondi ja/või asendamisega ning selles ei sisaldu muud kohustused, sealhulgas juhuslike või tulenevate kahjude hüvitamine. Garantii ei kehti, kui toodet on valesti või kasutusjuhendis ettenähtust erineval viisil kasutatud või see on vooluallikaga valesti ühendatud. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
– toode on saanud kahjustada valest või puuduvast hooldusest tulenevalt;
– toodet on muudetud või modifitseeritud;
– toote originaalmärgistust (kaubamärk, seerianumber) on rikutud, muudetud või see on eemaldatud;
– toote kahjustuse põhjuseks on kasutusjuhendi nõuete eiramine;
– tootel ei ole tüübisildil CE-märgistust;
– toodet on püüdnud parandada volitamata garantiihoolduskeskus või seda on püütud parandada ilma ettevõtte Techtronic Industries eelneva loata;
– toodet on ühendatud vale toiteallikaga (amprid, pinge, sagedus);
– toodet on kasutatud sobimatu kütuseseguga (kütus, õli, õlisuhe);
– kahjustuse põhjuseks on välised mõjurid (vesi, keemiline või füüsikaline mõjur, põrutus) või võõrkehad;
– toote osad on tavapäraselt kulunud;
– toodet on kasutatud valesti ja üle koormatud;
– kasutatud on tarvikuid või osi, mille sobivust ei ole heaks kiidetud;
– karburaatorite perioodiline reguleerimine või hooldav puhastus;
– tööriistaga kaasas olevad või eraldi ostetud elektritööriista tarvikud, muu hulgas kruvikeerajaotsakud, puurid, abrasiivkettad, liivapaber ja terad, külgjuhik jne;
– tavapäraselt kuluvad komponendid (osad ja tarvikud), muu hulgas teenindus- ja hoolduskomplektid, süsiharjad, laagrid, padrun, SDS-puuri kinnitus või pesa, toitekaabel, lisakäepide, transpordikohver, lihvtald, tolmukott, tolmu väljalasketoru, viltseibid, mutrikeeraja tihvtid ja vedrud, kaitsenupud, ajamirihmad, sidur, hekilõikurite või muruniidukite terad, rakmed, kaablidrossel, piid, haakeseadme tihvtid, puhuriventilaatorid, puhuri- ja tolmuimejatorud, tolmukott ja rihmad, juhtrauad, saeketid, voolikud, liitmikud, pihustiotsikud, rattad, pihustustorud, sisemised poolid, välised poolid, lõikejõhvid, süüteküünlad, õhufiltrid, gaasifiltrid, multšimisterad jne.

3. Garantii nõuded

Toode tuleb hooldamiseks saata või viia RYOBI volitatud hoolduskeskusesse, mille aadressi võib leida alltoodud riigipõhisest hoolduskeskuste loetelust. Mõnes riigis saadab toote RYOBI hoolduskeskusesse kohalik RYOBI edasimüüja. Kui toode saadetakse RYOBI hoolduskeskusesse, tuleb see ohutult pakkida, jälgides, et pakis ei oleks ohtlikke materjale nagu bensiin, sellele tuleb märkida saatja aadress ja lisada vea lühikirjeldus.
Garantiijärgne remont/asendamine on tasuta. See ei tähenda garantiiaja pikenemist ega uuesti algamist. Asendatud osadest või toodetest saab meie omand. Mõnes riigis peab saatja tasuma posti- või veokulud. Toote ostmisest tulenevad seadustega ette nähtud õigused jäävad kehtima.

4. Garantii territooriumid

Garantii kehtib Euroopa Liidu riikides, Šveitsis, Islandil, Norras, Liechtensteinis, Türgis ja Venemaal. Väljaspool neid riike tuleb garantii kehtivuse küsimustes võtta ühendust RYOBI kohaliku ametliku edasimüüjaga.