TAKUUEHDOT

Tällä tuotteella on oston luomien lakisääteisten oikeuksien ohella alla mainitun mukainen takuu.
 
Takuun kesto on kuluttajille 24 kuukautta ja takuuaika alkaa tuotteen ostohetkestä. Tämän päivämäärän tulee lukea laskussa tai muussa ostotositteessa. Tuote on suunniteltu ja tarkoitettu vain kuluttajien ja yksityiseen käyttöön. Takuu ei siis kata ammatti- eikä kaupallista käyttöä.
 
Joidenkin sähkötyökalujen (AC/DC) takuun kestoa on mahdollista laajentaa yllä mainittua kestoa pidemmäksi verkkosivuston www.ryobitools.eu rekisteröinnin kautta. Työkalujen kelpoisuus takuujakson laajennukseen näkyy selkeästi myymälöissä ja/tai pakkauksissa ja/tai tämä tieto sisältyy tuotedokumentaation. Loppukäyttäjän täytyy rekisteröidä vasta hankitut työkalut internetissä 30 päivän kuluessa ostopäivämäärästä. Loppukäyttäjä voi rekisteröidä laajennetun takuun kotimaassaan, jos se on lueteltuna online-rekisteröintilomakkeessa, jossa mainitaan, missä tämä vaihtoehto on voimassa. Loppukäyttäjien täytyy lisäksi hyväksyä tietojen tallennus, jotka heidän täytyy antaa online-tilassa sekä ehdot. Rekisteröinnin vahvistuskuitti, joka lähetetään sähköpostitse, ja alkuperäinen ostopäivämäärän ilmaiseva lasku toimivat laajennetun takuun tositteina.
 
Takuu kattaa kaikki tuotteeseen takuuaikana tulevat viat, joiden aiheuttajina ovat tuotteessa ostopäivänä olleet valmistus- tai materiaaliviat. Takuu on rajoitettu korjaukseen ja/tai vaihtoon eikä se sisällä mitään muita velvoitteita mukaan lukien satunnais- ja seurannaisvahinkoja, mutta rajoittumatta niihin. Takuu ei päde, jos tuotetta on käytetty väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai jos se on liitetty virheellisesti. Tämä takuu ei kata:virheellisestä huollosta johtuvia vaurioita :
-muunnettua tai muutettua tuotetta
-tuotetta, jonka alkuperäiset tunnistemerkinnät (tavaramerkki, sarjanumero) on turmeltu, muutettu tai poistettu
-tämän käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvia vaurioita
-ei-CE-tuotetta
-tuotetta, jota on yrittänyt korjata epäpätevä ammattilainen tai joka on korjattu ilman Techtronic Industriesin ennakkolupaa.
-tuotetta, joka on liitetty virheelliseen teholähteeseen (ampeerit, jännite, taajuus)
-tuotetta, jossa on käytetty väärää polttoaineseosta (polttoaine, öljy, öljyprosentti)
-ulkoisten vaikutusten (kemiallinen, fyysinen, iskut) tai vieraiden aineiden aiheuttamaa vauriota
-normaaleja kuluvia varaosia
-virheellistä käyttöä, työkalun ylikuormitusta
-ei-hyväksyttyjen tarvikkeiden tai osien käyttöä
-Kaasutinten säännöllistä säätöä tai ylläpitävää puhdistusta
-Tarvikkeita, jotka on toimitettu työkalun mukana tai ostettu erikseen. Poissuljettuja osia ovat ruuvausterät, poranterät, hiomalaikat, hiekkapaperi ja terät, sivuohjain, näihin kuitenkaan rajoittumatta
-komponentit (osat ja lisävarusteet), joihin kohdistuu luonnollista kulumista, mukaan lukien mm. napautusnupit, vetohihnat, kytkin, pensastrimmereiden ja ruohonleikkurien terät, valjaat, kaapelikaasutin, hiilijarhat, virtajohto, piikit, huopavälilevyt, sokat, puhaltimet, puhallin- ja imuputket, pölynimurin pussit ja hihnat, terälevyt, teräketjut, letkut, liittimet, suuttimet, pyörät, suihkuputket, sisäkelat, ulkoiset kelat, leikkuusiimat, sytytystulpat, ilmansuodattimet, polttoainesuodattimet, silppuriterät jne.
 
Tuote on lähetettävä huollettavaksi valtuutettuun RYOBI-huoltoon tai näytettävä siellä. Niiden osoitteet kussakin maassa löytyvät seuraavasta luettelosta. Joissakin maissa paikallinen RYOBI-jälleenmyyjä huolehtii tuotteen lähetyksestä RYOBI-huolto-organisaatioon. Kun tuote lähetetään RYOBI-huoltoon, se täytyy pakata hyvin ilman vaarallisia aineita, kuten polttoainetta, ja pakkaukseen täytyy merkitä lähettäjän nimi sekä vian lyhyt kuvaus.
 
Takuun kattama korjaus/vaihto on maksuton. Se ei tarkoita takuuajan laajennusta tai alkamista alusta. Vaihdetut osat tai työkalut siirtyvät valmistajan omistukseen. Joissakin maissa lähettäjän täytyy maksaa lähetyskustannukset tai postikulut. Työkalun oston luomat lakisääteiset oikeudet pysyvät koskemattomina
 
Tämä takuu on voimassa Euroopan yhteisössä, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Venäjällä. Ota näiden alueiden ulkopuolella yhteyttä omaan valtuutettuun RYOBI-jälleenmyyjään ja selvitä, onko jotain muuta takuuta.