GARANCIÁLIS FELTÉTELEK


A termék megvásárlásából eredő törvényes jogokon túlmenően és a törvényes jogok sérelme nélkül - amelyek függetlenül és térítésmentesen érvényesek -, a weboldalunkon felsorolt minden új RYOBI márkájú elektromos szerszámra és/vagy kerti szerszámra, kivéve a szerszámtartozékokat, szerszámtároló rendszereket és pótalkatrészeket a továbbiakban (a „Termék” pontban) meghatározottak szerint, a Techtronic Industries GmbH („TTI”) által az alábbiakban meghatározott feltételek mellett kiadott önkéntes garancia („Garancia”) vonatkozik.

A garancia kizárólag a terméket végfelhasználóként, fogyasztóként („Fogyasztó”) megvásárló vevő(k)re vonatkozik. A kiskereskedések, a kölcsönző cégek, valamint a professzionális végfelhasználók kifejezetten ki vannak zárva a garancia ezen általános feltételei alól. A professzionális végfelhasználók számára bizonyos termék(ek)re más típusú önkéntes garancia vonatkozhat, amennyiben azt a www.ryobitools.eu weboldalon kifejezetten fel van tüntetve. Az önkéntes garancia igénybevétele nem korlátozza a Fogyasztó törvényes jogait meghibásodás esetén.

1. A standard garancia („Standard garancia”), feltéve, hogy a terméket kizárólag magáncélra vásárolják meg, 24 hónapos időtartamú („Standard garanciaidőszak”), és a termék megvásárlásának napján kezdődik. Ezt az időpontot számlával vagy egyéb, vásárlást igazoló dokumentummal kell dokumentálni ahhoz, hogy a Standard garancia érvényes és érvényesíthető legyen. Ez a Standard garancia szintén csak az új Termék(ek) re vonatkozik.

2. Egyes országokban a fogyasztók a www.ryobitools.eu weboldalon történő regisztrációval meghosszabbíthatják a Standard garancia időtartamát az arra jogosult termékek esetében. A Termékek kiterjesztett garanciára („Kiterjesztett garancia”) való jogosultsága a Termék csomagolásán, a www.ryobitools.eu weboldalon és/vagy a vonatkozó termékdokumentációban a https://www.ryobitools.eu/ címen található. A Kiterjesztett garancia igénybevételéhez a fogyasztóknak a vásárlás napjától számított 30 naptári napon belül online regisztrálniuk kell a Termék(ek)et. A Fogyasztó minden személyes adatát az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően dolgozzuk fel, amely itt található: https://uk.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy/. A Kiterjesztett garancia igazolásaként a regisztrációt visszaigazoló, e-mailben kiküldött nyugta és a vásárlás dátumát feltüntető eredeti számla szolgál.

3. A Standard Garancia és a Kiterjesztett Garancia („Garanciák”) a TTI döntése szerint a hibás Termék javítására és/vagy cseréjére korlátozódik, feltéve, hogy a gyártási vagy anyaghiba a vásárlás időpontjában fennállt. További költségek vagy veszteségek megtérítése nem igényelhető. Ezen túlmenően a garanciák nem vonatkoznak a következőkre:

 • a Fogyasztó által véletlenül, szándékosan vagy gondatlanságból okozott kár
 • a Termékben a nem megfelelő kezelés vagy a karbantartás hiánya miatt bekövetkezett károk
 • bármely olyan termék, amelyet átalakítottak vagy módosítottak
 • bármely olyan termék, amelyen az eredeti azonosító jelzést (védjegy, sorozatszám) lefestették, megváltoztatták vagy eltávolították
 • a használati utasítás be nem tartása miatt keletkezett okozott károk
 • CE/UKCA-jelöléssel nem rendelkező termékek
 • bármely olyan Termék, amelyet nem hivatalos szervizközpontban vagy a TTI előzetes engedélye nélkül próbáltak megjavítani
 • nem megfelelő tápegységhez csatlakoztatott termék (amper, feszültség, frekvencia)
 • nem megfelelő üzemanyag-keverékkel (üzemanyag, olaj, olaj aránya) használt bármely termék
 • külső behatások (víz, vegyszer, fizikai, áramütés) vagy idegen anyagok által okozott károk
 • a pótalkatrészek normál elhasználódása
 • a Termék(ek) nem rendeltetésszerű használata, túlterhelése
 • nem jóváhagyott tartozékok vagy alkatrészek használata
 • a szerszámhoz mellékelt vagy külön megvásárolt elektromosszerszám-tartozékok. Ezek a kizáró feltételek érvényesek többek között a normál kopásnak és elhasználódásnak kitett csavarhúzófejek, fúrófejek, csiszolókorongok, csiszolópapírok és pengék, oldalsó vezető
 • komponensek (alkatrészek és tartozékok) esetében, beleértve többek között a következőket: szerviz- és karbantartási készletek, szénkefék, csapágyak, tokmány, fúrószárfoglalat vagy -toldalék, tápkábel, kiegészítő fogantyú, hordtáska, csiszolólemez, porzsák, porelszívó cső, filcalátétek, ütvecsavarozó csapok és rugók, adagológombok, hajtószíjak, tengelykapcsoló, sövényvágók vagy fűnyírók pengéi, heveder, fojtószelep, fogak, csapszegek, fúvóventilátorok, fúvó- és szívócsövek, lombszívózsák és vállszíj, vezetőlemezek, fűrészláncok, tömlők, csatlakozószerelvények, szórópisztolyok, kerekek, szórófejek, belső tárcsák, külső orsók, vágóvonalak, gyújtógyertyák, levegőszűrők, gázszűrők, mulcsozókések stb.

 • 4. A garanciális szervizeléshez a Termék(ek)et a gyártási vagy anyaghiba megjelenését vagy felismerését követően haladéktalanul el kell küldeni vagy be kell mutatni a https://www.ryobitools.eu/ weboldalon felsorolt hivatalos RYOBI szervizpartnerek valamelyikének.

  A fogyasztók a Garanciák szerinti szolgáltatásokat egy RYOBI szervizpartnernél vehetik igénybe a következő módon
   a. kapcsolatfelvétel a kereskedővel, ahol a vásárlás történt; vagy
   b. regisztráció a RYOBI kereskedelmi weboldalán (https://www.ryobitools.eu/) elérhető szervizplatformon keresztül, a folyamat elérhetősége országonként eltérő lehet.
   A Terméknek a RYOBI hivatalos szervizpartneréhez történő elküldésekor a Terméket biztonságosan, veszélyes anyagok nélkül kell becsomagolni (a részleteket lásd a https://www.ryobitools.eu/ weboldalon található biztonsági utasításokban), a feladó címével és a hiba rövid leírásával ellátva. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes országokban a szállítási díjakat vagy a postaköltséget a helyi gyakorlatnak megfelelően a feladónak kell megfizetnie. Kérjük, forduljon a helyi RYOBI hivatalos szervizközpontjához, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Önre is vonatkoznak-e ezek a díjak.

  5. A Fogyasztó által hibásnak vélt Termék átvételekor megtörténik az átvizsgálás. A hiba megállapítását követően a garanciális szolgáltatások a TTI döntése szerint a termékek hibás részeinek javításával vagy hibátlan alkatrészekkel való cseréjével valósulnak meg. Ha a TTI elutasítja a hiba kijavítását, vagy ha a TTI mérlegelése szerint a javítás sikertelen volt, akkor egyenértékű csereterméket biztosít. A kicserélt Termék(ek) vagy alkatrész(ek) a TTI tulajdonába kerül(nek). A fenti garanciák szerinti javítások/cserék ingyenesek. A TTI által végzett javításokkal/cserékkel nem jár együtt a Garanciák meghosszabbítása vagy újrakezdése. A kicserélt pótalkatrészekre az eredetileg érvényes Garanciák vonatkoznak, és a Garanciák időtartama a teljes termékre eredetileg adott Garancia időtartamával ér véget.

  6. A RYOBI garanciákat a Techtronic Industries GmbH (Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Németország) kizárólag a terméket eredetileg megvásárló fogyasztónak nyújtja, és azok nem ruházhatók át.

  7. A Garanciák az Európai Gazdasági Térségben (EGT), Svájcban és az Egyesült Királyságban érvényesek. Ezeken a területeken kívül kérjük, forduljon a vásárlás helye szerinti kereskedőhöz, hogy megtudja, érvényes-e a termékére más önkéntes garancia.

  HIVATALOS SZERVIZKÖZPONT
  Ha bármilyen kérése vagy problémája van a termékkel kapcsolatban, forduljon a helyi hivatalos szervizközponthoz (látogasson el a www.ryobitools.eu oldalra), vagy közvetlenül ide: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Adja meg a címkére nyomtatott sorozatszámot és terméktípust.