GARANTIJOS SĄLYGOS

Be įstatymais nustatytų teisių, susijusių su pirkimu, šiam gaminiui taikoma toliau nurodyta garantija.

1. Garantijos laikotarpis ir pratęsimo galimybė

Garantija vartotojams galioja 24 mėnesius nuo produkto įsigijimo dienos. Ši data turi būti nurodyta sąskaitoje faktūroje arba kitame pirkimą įrodančiame dokumente. Produktas sukurtas ir skirtas tik asmeniniam vartotojų naudojimui. Todėl garantija nėra teikiama profesionalaus ar komercinio naudojimo atveju. Ši garantija taikoma tik naujiems produktams.
Per nurodytą laiką garantinį laikotarpį, taikomą daliai elektrinių įrankių (K. S. ir (arba) N. S.), galima pratęsti užsiregistruojant interneto svetainėje www.ryobitools.eu. Parduotuvėse ir (arba) ant pakuočių ir gaminių dokumentuose aiškiai pažymėta, kurių gaminių garantiją galima pratęsti. Galutinis naudotojas privalo užregistruoti naujus įsigytus gaminius internetu per 30 dienų nuo pirkimo datos. Galutinis naudotojas gali užregistruoti pratęstą garantiją šalyje, kurioje gyvena, jei šalis įtraukta į elektroninę registracijos formą, kurioje ši parinktis galioja. Be to, galutiniai naudotojai privalo duoti sutikimą saugoti jų asmens duomenis, kuriuos jie turės įvesti internete. Jie taip pat privalo sutikti su nuostatomis ir sąlygomis. Elektroniniu paštu išsiųstas registracijos patvirtinimo kvitas ir originali sąskaita su nurodyta pirkimo data bus laikoma pratęstos garantijos įrodymu.

2. Garantija ir išimtys

Garantija galioja visiems gaminio gamybos ir medžiagų defektams, atsiradusiems garantiniu laikotarpiu. Garantija taikoma gaminio taisymui ir (arba) pakeitimui ir neapima jokių kitų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant atsitiktine ar netiesiogine žala. Garantija negalioja, jei gaminys buvo netinkamai naudojamas, naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją arba netinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio. Ši garantija negalioja:
– bet kokiam gaminio sugadinimui, atsiradusiam dėl netinkamos priežiūros ar jos stokos;
– bet kokiam pakeistam arba modifikuotam gaminiui;
– bet kokiam gaminiui, kurio originalūs identifikavimo (prekių ženklo, serijos numerio) ženklai buvo sugadinti, pakeisti arba pašalinti;
– bet kokiam pažeidimui, kuris atsirado dėl to, kad nebuvo vadovaujamasi naudojimo instrukcija;
– bet kokiam gaminiui, kurio duomenų lentelėje nėra CE patvirtinimo ženklo;
– bet kokiam gaminiui, kurį buvo bandyta remontuoti neįgaliotame garantinio aptarnavimo centre arba neturint išankstinio Techtronic Industries leidimo;
– bet kokiam gaminiui, prijungtam prie netinkamo maitinimo šaltinio (neatsižvelgiant į amperus, įtampą, dažnį);
– bet kokiam gaminiui, naudojamam su netinkamu degalų mišiniu (degalais, tepalu, netinkamu tepalo santykiu);
– bet kokiam pažeidimui, kuris atsirado dėl išorinių veiksnių (vandens, cheminio, fizinio poveikio, smūgių) ar pašalinių medžiagų;
– įprastai susidėvinčioms atsarginėms dalims;
– jei įrankis buvo netinkamai naudojamas arba buvo per didelė apkrova;
– jei buvo naudojami nepatvirtinti priedai ar dalys;
– jei buvo atlikti periodiniai karbiuratorių pakeitimai ar valymas;
– elektrinių įrankių priedams, kurie įeina į rinkinį arba kurie buvo įsigyti atskirai, įskaitant, bet neapsiribojant suktuvo galvutėmis, grąžtais, abrazyviniais diskais, šlifavimo popieriumi ir peiliais, šoniniais kreiptuvais ir kt.;
– komponentams (dalims ir priedams), kuriems būdingas natūralus susidėvėjimas, įskaitant, bet neapsiribojant techninės priežiūros ir priežiūros rinkiniais, anglies šepetėliais, guoliais, griebtuvais, SDS gręžtuvo tvirtinimo ar griebimo įtaisais, maitinimo laidais, pagalbinėmis rankenomis, gabenimo dėklais, šlifavimo plokštėmis, dulkių maišeliais, dulkių išmetimo vamzdžiais, veltinio tarpikliais, smūginiais veržliarakčiais, spyruoklėmis, padavimo rankenėlėmis, pavaros diržais, krūmapjovių ar vejapjovių peiliais, diržais, droseliais, virbais, veltinio tarpikliais, prikabinimo kaiščiais, pūstuvo ventiliatoriais, pūstuvo ir siurblio vamzdeliais, siurblio maišais ir diržais, kreipiamaisiais strypais, pjūklo grandinėmis, žarnomis, jungiamosiomis detalėmis, purkštuvo antgaliais, ratukais, purkštuvo kotais, vidinėmis ritėmis, išorinėmis ritėmis, pjovimo valais, degimo žvakėmis, oro filtrais, dujų filtrais, mulčiavimo peiliais ir kt.

3. Pretenzijos dėl garantijos

Jei norite atlikti techninę priežiūrą, gaminį būtina atsiųsti arba pristatyti į RYOBI įgaliotąjį aptarnavimo padalinį; kiekvienos šalies aptarnavimo padalinių adresai nurodyti sąraše. Kai kuriose šalyse vietinis RYOBI pardavėjas įsipareigoja išsiųsti gaminį RYOBI aptarnavimo tarnybai. Siunčiant gaminį į RYOBI aptarnavimo tarnybą, gaminys turi būti saugiai supakuotas be jokio pavojingo turinio, pavyzdžiui, benzino. Siuntoje reikia pridėti trumpą gedimo aprašymą ir pažymėti siuntėjo adresą.
Remontas ir (arba) pakeitimas pagal šią garantiją yra nemokamas. Dėl atliktų garantinių remonto darbų garantija nėra pratęsiama ir naujas garantinis laikotarpis nėra suteikiamas. Pakeistos dalys arba gaminiai tampa mūsų nuosavybe. Kai kuriose šalyse siuntėjas turės apmokėti pristatymo arba siuntimo paštu išlaidas. Jūsų įstatymu numatytos teisės, kurias įgyjate įsigiję gaminį, lieka nepakitusios.

4. Garantijas nosacījumu darbības zonas

Ši garantija galioja Europos Sąjungoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje ir Rusijoje. Jeigu gyvenate kitoje šalyje, kreipkitės į įgaliotąjį RYOBI atstovą, kad sužinotumėte, ar taikoma kita garantija.