GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Papildus jebkāda veida likumiskajām tiesībām, kas izriet no produkta iegādes, uz šo produktu ir attiecināmi tālāk norādītie garantijas nosacījumi.

1. Garantijas termiņš un pagarināšanas iespēja

Patērētājiem piešķirtās garantijas periods ir 24 mēneši, un tas stājas spēkā no produkta iegādes brīža. Datums ir jānorāda rēķinā vai cita veida pirkuma apliecinājuma dokumentā. Produkts ir izstrādāts un paredzēts vienīgi patērētājiem privātai lietošanai. Tāpēc garantija netiek piešķirta profesionālam vai komerciālam pielietojumam. Šī garantija ir spēkā vienīgi jauniem produktiem.
Daļai elektroinstrumentu (maiņstrāva/līdzstrāva) ir iespējams saņemt garantijas pagarinājumu, kas pārsniedz iepriekš norādīto termiņu, reģistrējoties tīmekļa vietnē www.ryobitools.eu. Informācija par produkta atbilstību pagarinātajai garantijai ir pieejama veikalā un/vai ir norādīta uz iepakojuma un/vai iekļauta dokumentācijā. Galalietotājiem ir jāveic savu pirkto produktu reģistrēšana tīmekļa vietnē 30 dienu laikā no iegādes brīža. Galalietotāji var reģistrēt savu produktu pagarinātajai garantijai savā dzīvesvietas valstī, ja tā ir norādīta tīmekļa reģistrācijas veidlapā un attiecīgajā valstī ir pieejama šāda veida garantija. Turklāt galalietotājiem jāpiekrīt tīmekļa reģistrācijas veidlapā ievadīto personas datu glabāšanai. Kā arī jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem. Pagarinātās garantijas apliecinājums ir e-pastā nosūtītais reģistrācijas apstiprinājums un oriģinālais pirkuma apliecinājuma dokuments, kurā norādīts iegādes datums.

2. Garantijas termiņš un izņēmumi

Šī garantija tās darbības periodā ir attiecināma uz visiem produkta bojājumiem, kas radušies iegādes brīdī pastāvošu ražošanas vai materiāla defektu dēļ. Garantija tās darbības periodā ir attiecināma uz produkta remontu un/vai detaļu nomaiņu. Tā nav attiecināma uz cita veida situācijām, tostarp, bet ne tikai, netīšiem produkta bojājumiem vai to izraisītiem bojājumiem. Garantija nav spēkā gadījumos, kad produkts tiek nepareizi ekspluatēts, lietots neatbilstoši instrukcijām vai nepareizi savienots ar strāvas avotu. Šī garantija nav attiecināma uz:
– jebkāda veida produkta bojājumiem, kas radušies nepareizas apkopes vai tās neveikšanas rezultātā;
– jebkuru produktu, kas ir ticis izmainīts vai pārveidots;
– jebkuru produktu, kura oriģinālais identifikācijas (prečzīme, sērijas numurs) marķējums ir bojāts, izmainīts vai likvidēts;
– jebkāda veida produkta bojājumiem, kas radušies instrukcijām neatbilstošas lietošanas rezultātā;
– jebkuru produktu, uz kura datu plāksnītes nav norādīta CE apstiprinājuma zīme;
– jebkuru produktu, kuram remontu veicis nepilnvarots remonta centrs vai remonts veikts bez Techtronic Industries pilnvarojuma;
– jebkuru produktu, kas savienots ar neatbilstošu (ampēri, voltāža un frekvence) strāvas avotu;
– jebkuru produktu, kas lietots ar neatbilstošu degvielas maisījumu (degviela, eļļa, eļļas attiecība);
– jebkāda veida bojājumiem, kas radušies ārējas iedarbības rezultātā (ūdens, ķimikālijas, abrazīvas vielas, trieciens vai jebkāda veida citas ārējas vielas);
– nodilumu, kas radies detaļu dabiska nolietojuma rezultātā;
– bojājumiem, kas radušies instrumenta nepareizas izmantošanas un pārslogošanas rezultātā;
– bojājumiem, kas radušies neapstiprinātu piederumu un detaļu izmantošanas rezultātā;
– jebkāda veida karburatoru periodiskas regulēšanas vai apkopes tīrīšanas darbiem;
– elektroinstrumentu piederumiem, kas iekļauti produkta komplektācijā vai iegādāti atsevišķi, tostarp, bet ne tikai, skrūvgrieža uzgaļiem, urbjiem, abrazīvajiem diskiem, slīppapīriem, asmeņiem, sānu vadotnēm u.tml.;
– daļām (detaļām un piederumiem), kas pakļautas dabiskajam nolietojumam, tostarp, bet ne tikai, apkopes komplektiem, oglekļa sukām, gultņiem, spīļpatronām, SDS urbju turētājiem vai adapteriem, strāvas kabeļiem, papildrokturiem, transportēšanas kastēm, slīppamatnēm, putekļu maisiem, putekļu izplūdes caurulēm, vilnas paplāksnēm, trieciena uzgriežņu atslēgu tapām un atsperēm, kontaktpalaides elementiem, dzensiksnām, sajūgiem, dzīvžoga trimmeru vai zāles pļāvēju asmeņiem, uzkabēm, droseļu kabeļiem, augsnes frēzēm, jūgstieņiem, gaisa pūtēju ventilatoriem, gaisa pūtēju un putekļsūcēju uzgaļiem, putekļsūcēja maisiem un siksnām, sliedēm, zāģa ķēdēm, šļūtenēm, savienotājiem, smidzināšanas sprauslām, riteņiem, smidzināšanas caurulēm, iekšējiem spoles elementiem, ārējiem spoles elementiem, pļaušanas auklām, aizdedzes svecēm, gaisa filtriem, degvielas filtriem, mulčēšanas asmeņiem u.tml.

3. Garantijas remonta atlīdzības prasības

Produkta apkopei tas jānosūta vai jānogādā RYOBI pilnvarotam klientu atbalsta dienestam, kas norādīts attiecīgās valsts klientu atbalsta dienestu sarakstā. Atsevišķās valstīs produkta nosūtīšanu RYOBI klientu atbalsta dienestam veic RYOBI izplatītājs. Pirms produkta nosūtīšanas RYOBI klientu atbalsta dienestam ierīce ir droši jāiepako, pārliecinoties, ka iepakojuma saturs nav bīstams (piemēram, nesatur benzīnu), kā arī uz iepakojuma ir jānorāda nosūtītāja adrese un iepakojumā jāiekļauj īss kļūmes apraksts.
Produkta remonts un/vai detaļu nomaiņa šīs garantijas darbības periodā tiek veikta bez maksas. Šādā veidā netiek pagarināta esošā garantija, kā arī netiek aktivizēts jauns garantijas periods. Nomainītās detaļas/produkti kļūst par mūsu īpašumu. Atsevišķās valstīs piegādes vai pasta izdevumi ir jāsedz nosūtītājam. Jūsu likumā noteiktās tiesības, kas izriet no produkta iegādes, netiek ietekmētas.

4. Garantijas nosacījumu darbības zonas

Šī garantija ir spēkā Eiropas Kopienas dalībvalstīs, Šveicē, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Turcijā un Krievijā. Attiecībā uz citām valstīm, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu RYOBI izplatītāju, lai noskaidrotu, vai tiek piemērota kāda cita garantija.