GARANTIJAS NOSACĪJUMI


Papildus visām likumā noteiktajām tiesībām, kas izriet no produkta iegādes, un neietekmējot likumā noteiktās tiesības, kas tiek piemērotas neatkarīgi un bez maksas, visiem RYOBI zīmola elektroinstrumentiem un/vai dārza instrumentiem, kas norādīti mūsu tīmekļa vietnē, izņemot instrumentu piederumus, instrumentu glabāšanas sistēmas un rezerves daļas, kā detalizēti izskaidrots tālāk (“Produkts”), tiek piemērota brīvprātīga garantija, ko izsniedz Techtronic Industries GmbH (“TTI”) atbilstoši tālāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem (“Garantija”).

Garantija tiek piemērota tikai pircējam(-iem), kurš(-i) iegādājas produktus kā gala lietotājs savā patērētāja lomā (“Patērētājs”). Mazumtirgotāji, nomas uzņēmumi un profesionālie gala lietotāji ir tiešā veidā izslēgti no šiem Garantijas vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem. Profesionāliem gala lietotājiem noteiktiem produktiem var būt piemērojama cita veida brīvprātīgā garantija, ja tas ir tiešā veidā norādīts vietnē www.ryobitools.eu. Šīs brīvprātīgās Garantijas izmantošana neietekmē likumā noteiktās Patērētāja juridiskās tiesības defekta gadījumā.

1. Ja Produkts ir iegādāts tikai privātai lietošanai, standarta garantijas (“Standarta garantija”) termiņš ir 24 mēneši (“Standarta garantijas periods”), un tās darbība tiek sāka produkta iegādes datumā. Šis datums ir jādokumentē, izsniedzot rēķinu vai citu pirkuma apliecinājumu, lai Standarta garantija būtu derīga un izmantojama. Šī Standarta garantija tiek piemērota arī jauniem Produktiem.

2. Dažās noteiktās valstīs patērētājiem var būt iespēja pagarināt Standarta garantiju atbilstošiem Produktiem pēc Standarta garantijas perioda beigām, reģistrējoties vietnē www.ryobitools.eu. Produktu piemērotība pagarinātajai garantijai (“Pagarinātā garantija”) tiek norādīta uz Produkta iepakojuma, vietnē www.ryobitools.eu un/vai iekļauta atbilstošā Produkta dokumentācijā vietnē https://www.ryobitools.eu/. Lai varētu izmantot Pagarināto garantiju, Patērētājiem ir jāreģistrē Produkts tiešsaistē 30 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma datuma. Visa Patērētāja personas informācijas tiks apstrādāta saskaņā ar privātuma paziņojumu, kas pieejams šeit: https://uk.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy/. Reģistrācijas apstiprinājuma kvīts, kas tiek nosūtīta e-pasta ziņojumā, un oriģinālā kvīts ar pirkuma datumu tiek izmantota kā Pagarinātās garantijas apliecinājums.

3. Standarta garantija un Pagarinātā garantija (“Garantijas”) nodrošina tikai defektīvā Produkta labošanu un/vai nomaiņu pēc TTI ieskatiem, ja ražošanas vai materiālu defekts pastāvējis pirkuma datumā. Nevar pieprasīt atlīdzināt citas izmaksas vai zaudējumus. Turklāt Garantijas netiek piemērotas:

 • Patērētāja nejauši, tīši vai nolaidības dēļ izraisītu bojājumu gadījumā
 • Produkta bojājumiem, kas radušies neatbilstošas apiešanās vai apkopes neveikšanas dēļ
 • ja Produkts ir mainīts vai modificēts
 • ja Produkta oriģinālās identifikācijas zīmes (preču zīme, sērijas numurs) ir aizkrāsotas, mainītas vai noņemtas
 • ja bojājumu izraisījusi rīcība, kas nav saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu
 • ja uz Produktiem neattiecas CE/UKCA marķējums
 • ja Produktu mēģinājis remontēt nepilnvarots apkopes centrs vai bez TTI iepriekšējas atļaujas
 • ja Produktam izveidots savienojums ar neatbilstošu barošanas avotu (ampēri, spriegums, frekvence)
 • ja Produkts izmantots ar neatbilstošu degvielas maisījumu (degviela, eļļa, eļļas attiecība)
 • ja bojājumu izraisījusi ārēja ietekme (ūdens, ķīmiskas vielas, fiziska ietekme, triecieni) vai nepiederošas vielas
 • rezerves daļu normālam nodilumam
 • ja Produkti ir lietoti neatbilstoši vai tiem radīta pārslodze
 • ja izmantoti neapstiprināti piederumi vai daļas
 • elektroinstrumentu piederumiem, kas iekļauti instrumentu komplektācijā vai iegādāti atsevišķi. Šādi izņēmumi ir (bet ne tikai) skrūvgriežu uzgaļi, urbju uzgaļi, abrazīvie diski, smilšpapīrs un asmeņi, sānu vadotne
 • komponentiem (daļām un piederumiem), uz kuriem attiecas normāls nodilums, tostarp (bet ne tikai) servisa un apkopes komplektiem, ogles sukām, gultņiem, stiprināšanas platei, SDS urbja uzgaļa stiprinājumiem vai ligzdai, barošanas vadam, papildu rokturim, pārnēsāšanas futrālim, slīpēšanas platei, putekļu maisiņam, putekļu izpūtēja caurulei, filca starplikām, triecienuzgriežņatslēgas tapām un atsperēm, izciļņu pogām, piedziņas siksnām, sajūgam, dzīvžoga šķēru vai zāles pļāvēju asmeņiem, uzkabei, kabeļa droselei, statnēm, sakabes tapām, pūtēju ventilatoriem, pūtēju un sūkšanas caurulītēm, sūkšanas maisiņam un siksnām, vadotnēm, zāģu ķēdēm, šļūtenēm, savienotāju stiprinājumiem, smidzināšanas sprauslām, riteņiem, smidzināšanas zižļiem, iekšējām spolēm, ārējām spolēm, griešanas līnijām, aizdedzes svecēm, gaisa filtriem, gāzes filtriem, smalcinātāja lāpstiņām u.c.

 • 4. Lai veiktu garantijas apkopi, Produkts(-i) pēc ražošanas vai materiālu defekta rašanās vai atpazīšanas jānosūta vai jāuzrāda bez nepamatotas kavēšanās pilnvarotam RYOBI servisa partnerim, kas norādīts vietnē https://www.ryobitools.eu/

  Patērētāji var saņemt Garantijās iekļautos Pakalpojumus no RYOBI servisa partnera:
   a. sazinoties ar mazumtirgotāju, pie kura veikts pirkums;
   b. reģistrējoties servisa platformā, kas pieejama RYOBI Commercial vietnē https://www.ryobitools.eu/; procesa pieejamība dažādās valstīs var atšķirties.
   Nosūtot Produktu pilnvarotam RYOBI servisa partnerim, Produkts tiek droši iesaiņots, nepievienojot bīstamu saturu (detalizētu informāciju skatiet drošības norādēs vietnē https://www.ryobitools.eu/), apzīmēts ar sūtītāja adresi, un tam jāpievieno īss defekta apraksts. Ņemiet vērā, ka dažās valstīs piegādes izmaksas vai pasta izdevumi jāapmaksā sūtītājam atbilstoši vietējai praksei. Konsultējieties ar vietējo pilnvaroto RYOBI apkopes centru, lai noskaidrotu, vai ir spēkā šādas izmaksas.

  5. Saņemot Produktu, ko Patērētājs uzskata par defektīvu, tas tiek pārbaudīts. Kad defekta esamība ir apstiprināta, tiek nodrošināti Garantijā iekļautie pakalpojumi, remontējot produktu defektīvās daļas vai tās nomainot pret daļām, kam nav defekta; tas tiek veikts pēc TTI ieskatiem. Ja TTI atsakās remontēt defektu vai, pēc TTI ieskatiem, remonts ir nesekmīgs, tiek piegādāts līdzvērtīgs nomaiņas elements. Nomainītais(- ie) Produkts(-i) vai daļa(-as) kļūst par TTI īpašumu. Visi remonti/nomaiņa saskaņā ar iepriekš minētajām Garantijām tiek veikta bez maksas. TTI veiktais remonts/nomaiņa nenozīmē, ka Garantijas tiek pagarinātas vai sāktas no jauna. Uz nomainītajām rezerves daļām attiecas sākotnējās Garantijas, un Garantiju periods beidzas līdz ar tās Garantijas periodu, kas sākotnēji piešķirta visam produktam.

  6. RYOBI Garantijas nodrošina uzņēmums Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Vācija, tikai Patērētājam, kurš sākotnēji iegādājies Produktu, un tās nevar nodot vai piešķirt.

  7. Garantijas ir derīgas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveicē un Apvienotajā Karalistē. Ārpus šīm zonām sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura veikts pirkums, lai noskaidrotu, vai ir spēkā citas brīvprātīgās garantijas.

  PILNVAROTS SERVISA CENTRS
  Ar jebkuru pieprasījumu vai problēmu, kas saistīta ar produktu, var vērsties Jūsu vietējā pilnvarotajā servisa centrā (apmeklējiet www.ryobitools.eu) vai tieši pie: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Lūdzu, norādiet sērijas numuru un produkta tipu, kas norādīts uz etiķetes.