GARANTIEBEPALINGEN


Naast alle wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van een product en onverminderd de wettelijke rechten die onafhankelijk en kosteloos van toepassing zijn, vallen alle nieuwe elektrische gereedschappen en/of tuingereedschappen van RYOBI die op onze website worden vermeld, met uitzondering van gereedschapsaccessoires, opslagsystemen voor gereedschap en reserveonderdelen, zoals nader beschreven onder ("Product"), onder een vrijwillige garantie van Techtronic Industries GmbH ("TTI"), volgens de hieronder vermelde voorwaarden ("Garantie").

De garantie is alleen van toepassing op koper(s) die de producten als eindgebruikers in hun hoedanigheid van consument ("consument") kopen. Detailhandelaren, verhuurbedrijven en professionele eindgebruikers zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze algemene voorwaarden van de garantie. Voor professionele eindgebruikers kan een ander soort vrijwillige garantie van toepassing zijn op bepaalde producten, indien uitdrukkelijk vermeld op de websitewww.ryobitools.eu. De intrekking van deze vrijwillige garantie beperkt de wettelijke rechten van de consument in geval van een defect niet.

1. De standaardgarantie ("standaardgarantie"), mits het product uitsluitend voor privégebruik wordt aangeschaft, heeft een looptijd van 24 maanden ("standaardgarantieperiode") en gaat in op de datum waarop het product is aangeschaft. Deze datum moet worden gedocumenteerd met een factuur of ander aankoopbewijs om ervoor te zorgen dat de standaardgarantie geldig en afdwingbaar is. Deze standaardgarantie geldt ook alleen voor nieuwe producten.

2. Consumenten in bepaalde landen kunnen de standaardgarantie voor in aanmerking komende producten verlengen tot na de periode van de standaardgarantie, door zich te registreren op de website www.ryobitools.eu. Of producten in aanmerking komen voor de verlengde garantie ("verlengde garantie") wordt vermeld op de verpakking van een product, op de websitewww.ryobitools.eu, en/of is opgenomen in de relevante productdocumentatie onder https://www.ryobitools.eu/. Om gebruik te kunnen maken van de verlengde garantie moeten consumenten hun product(en) online registreren binnen 30 kalenderdagen na de aankoopdatum om van deze verlengde garantie gebruik te maken. Alle persoonlijke gegevens van een consument worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring, die u hier kunt vinden: https://uk.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy/. De ontvangstbevestiging van de registratie, die per e-mail wordt verzonden, en de originele factuur waarop de aankoopdatum is vermeld, dienen als bewijs van de verlengde garantie.

3. De standaardgarantie en de verlengde garantie ("garanties") zijn beperkt tot reparatie en/of vervanging van het defecte product naar goeddunken van TTI, mits het defect in fabricage of materiaal bestond op de datum van aankoop. Er kunnen geen verdere kosten of verliezen worden geclaimd. Bovendien zijn de garanties niet van toepassing op:

 • schade die per ongeluk, opzettelijk of door nalatigheid van de klant is veroorzaakt
 • schade aan het product die het gevolg is van onjuiste behandeling of gebrek aan onderhoud
 • elk product dat is gewijzigd of aangepast
 • elk product waarvan de oorspronkelijke identificatiemarkeringen (handelsmerk, serienummer) zijn beschadigd, gewijzigd of verwijderd
 • eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructiehandleiding
 • producten waarvoor geen CE/UKCA-markering geld
 • elk product dat is geprobeerd te repareren door een niet-geautoriseerd servicecentrum of zonder voorafgaande toestemming van TTI
 • elk product dat is aangesloten op een onjuiste voeding (stroomsterkte, spanning, frequentie)
 • elk product dat wordt gebruikt met een onjuist brandstofmengsel (brandstof, olie, olieverhouding)
 • schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemisch, fysisch, schokken) of vreemde stoffen
 • normale slijtage van reserveonderdelen
 • onjuist gebruik, overbelasting van het/de product(en)
 • gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
 • accessoires voor elektrisch gereedschap die bij het gereedschap worden geleverd of afzonderlijk worden aangeschaft. Dergelijke uitsluitingen omvatten maar zijn niet beperkt tot schroefbits, boorbits, schuurschijven, schuurpapier en bladen, zijgeleiding
 • Onderdelen (onderdelen en accessoires) die normaal slijten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot service- en onderhoudskits, koolborstels, lagers, spankop, SDS-boorbitbevestiging of -opname, netsnoer, hulphandgreep, transportkoffer, schuurplaat, stofzak, stofuitlaatpijp, viltringen, pennen en veren van slagmoersleutel, stootknoppen, aandrijfriemen, koppeling, bladen van heggenscharen of grasmaaiers, kabelboom, gashendel, tanden, viltringen, trekpennen, blazers, blaas- en zuigbuizen, opvangzak en banden, geleidestangen, zaagkettingen, slangen, aansluitstukken, sproeikoppen, wielen, sproeistaven, binnenspoelen, buitenspoelen, snijlijnen, bougies, luchtfilters, gasfilters, mulchmessen, enz.

 • 4. Voor garantieservice moet het product of moeten de producten zonder onnodige vertraging na het optreden of de herkenning van het fabricage- of materiaaldefect worden verzonden naar of overhandigd aan een geautoriseerde RYOBI-servicepartner die u vindt op de volgende website: https://www.ryobitools.eu/.

  Consumenten kunnen aanspraak maken op de diensten onder de garanties van een RYOBI-servicepartner door:
   a. contact op te nemen met de verkoper waar de aankoop is gedaan; of
   b. registratie via het serviceplatform dat beschikbaar is op de commerciële website van RYOBI: https://www.ryobitools.eu/. De beschikbaarheid van het proces kan per land verschillen.
   Wanneer een product naar een geautoriseerde servicepartner van RYOBI wordt gestuurd, moet het product veilig worden verpakt zonder gevaarlijke inhoud (zie voor meer informatie de veiligheidsinstructies op de website https://www.ryobitools.eu/), voorzien van het adres van de afzender en vergezeld van een korte beschrijving van het defect. Houd er rekening mee dat in sommige landen volgens de lokale procedures (verzend)kosten door de verzender moeten worden betaald. Neem contact op met uw plaatselijke, erkende RYOBI-servicecentrum om te controleren of dergelijke kosten van toepassing zijn.

  5. Na ontvangst van het product dat door de klant als defect wordt beschouwd, zal het worden geïnspecteerd. Wanneer het defect is bevestigd, worden de diensten onder de garanties verleend door de defecte onderdelen van de producten te repareren of te vervangen door niet-defecte onderdelen naar keuze van TTI. Indien TTI weigert het defect te repareren of indien de reparatie naar goeddunken van TTI is mislukt, wordt een gelijkwaardige vervangproduct geleverd. De vervangen producten of onderdelen worden eigendom van TTI. Alle reparaties/vervangingen onder de bovenstaande garanties is gratis. De door TTI uitgevoerde reparaties/ vervangingen vormen geen verlenging of nieuwe start van de garanties. De vervangen reserveonderdelen zijn onderworpen aan de oorspronkelijk gegeven garanties en de garantieperiode loopt af met de garantieperiode die oorspronkelijk voor het gehele product was verstrekt.

  6. De garanties van RYOBI worden door Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Duitsland, uitsluitend verleend aan de consument die het product oorspronkelijk heeft gekocht en mogen niet worden overgedragen of toegewezen.

  7. De garanties gelden in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten deze gebieden kunt u contact opnemen met de verkoper waar de aankoop is gedaan om te weten te komen of er een andere vrijwillige garantie van toepassing is.

  GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM
  Elk verzoek of probleem met het product kan worden gericht aan uw lokale geautoriseerde servicecentra (bezoek www.ryobitools.eu) of rechtstreeks aan: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Vermeld het serienummer en het type product dat op het etiket staat.