GARANTIEBEPALINGEN

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals hieronder staat vermeld.

De garantietermijn voor consumenten bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum waarop het product is aangeschaft. Deze datum dient te worden gedocumenteerd met een factuur of een ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. De garantie komt te vervallen bij professioneel of commercieel gebruik!

Voor een deel van ons aanbod van elektrische gereedschappen (AC/DC) is het mogelijk om de garantietermijn te verlengen over de boven beschreven termijn, met behulp van de website www.ryobitools.eu. De gereedschappen die in aanmerking komen voor de verlenging van de garantietermijn worden duidelijk weergegeven in winkels en/of op verpakkingen en staat beschreven in de productdocumentatie. De eindgebruiker moet zijn/haar nieuw aangeschafte gereedschappen binnen 30 dagen na aankoop online registreren. De eindgebruiker kan zich registreren voor de verlengde garantietermijn als zijn woonland staat vermeld op het online registratieformulier waar deze optie geldig is. Eindgebruikers dienen toestemming te geven voor de opslag van de gegevens die online ingevuld dienen te en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het bevestigingsbewijs van de registratie, dat per e-mail wordt verzonden, vormt samen met de oorspronkelijke factuur met de aankoopdatum, het bewijs van de verlengde garantietermijn.

De garantie dekt tijdens de garantietermijn alle gebreken van het product vanwege defecten in assemblage of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging en bevat geen andere verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product is misbruikt, in strijd met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt of onjuist is aangesloten.

 Deze garantie geldt niet voor:
-alle schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud
-elk product dat is veranderd of aangepast
-elk product waar de oorspronkelijke identificatie (handelsmerk, serienummer) is beschadigd, gewijzigd of verwijderd
-alle schade die is veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
-elk niet-CE-product
-elk product waar een poging tot reparatie is gedaan door een niet-erkende professional of zonder voorafgaande toestemming door Techtronic Industries.
-elk product dat is verbonden met een verkeerde voeding (amperage, spanning, frequentie)
-elk product dat wordt gebruikt met een verkeerd brandstofmengsel (brandstof, olie, oliegehalte)
-alle schade die is veroorzaakt door externe invloeden (chemisch, fysisch, schokken) of vreemde materie
-normale slijtage van onderdelen
-ongepast gebruik, overbelasting van het gereedschap
-gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
-Alle periodieke aanpassingen aan of het onderhoud en reiniging van carburateurs
-Accessoires die bij het gereedschap worden geleverd of afzonderlijk zijn aangeschaft. Waaronder maar niet beperkt tot, schroevendraaier bits, boren, slijpschijven, schuurpapier, zaagbladen en –kettingen.
-Componenten (onderdelen en accessoires) die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, waaronder maar niet beperkt tot, service- en onderhoudssets, koolborstels, lagers, boorkoppen, SDS+ boor- bit- bevestigingen of ontvangers, netsnoeren, hulpgrepen, transporttassen, schuurplateaus, stofzakken, opvangzakken, blaas- en zuigbuizen, viltringen, pennen en veren van slagmoersleutels. Stootknoppen, aandrijfriemen, koppelingen, messen van heggenscharen of grasmaaiers, harnassen, gaskabels, tandwielen, koppelingspennen, geleidestangen, slangen, mondstukken, wielen, spuitlansen, binnen- buitenhaspels, snijdraden, bougies, luchtfilters, gasfilters, etc.

Voor onderhoud dient het product te worden verzonden of gebracht naar een erkend servicestation van RYOBI. Deze staan voor elk land vermeld in de volgende lijst met adressen voor servicestations. In sommige landen zal uw lokale RYOBI-dealer het product verzenden naar de RYOBI-serviceorganisatie. Wanneer u het product naar een servicestation van RYOBI verzendt, moet het product veilig worden verpakt zonder enige gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met het adres van de afzender en vergezeld van een korte duidelijke beschrijving van het defect. Bestaat het vermoeden van een reparatie onder garantie, dan dienen kopie van het registratiebewijs alsmede kopie aankoopbewijs bij de defecte machine te worden gevoegd.

Een reparatie/vervanging welke onder garantie valt is gratis. Het vormt geen verlenging of een nieuwe start van de garantietermijn. Verwisselde onderdelen of gereedschappen worden ons eigendom. In sommige landen moeten de verzendkosten door de afzender worden betaald. Uw wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van het gereedschap blijven onaangetast.

Deze garantie is geldig in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Buiten deze gebieden moet u contact opnemen met uw erkende RYOBI-dealer om vast te stellen of er een andere garantie van toepassing is.