Registrering av utvidet garanti

Produkter kan kan kun registreres når en konto har blitt opprettet.

Din peronlige konto kan nå brukes for alle dine fremtidige registreringer. Du kan se hvilke produkter som er registrerte og registreringsbevis kan lastes ned. Du kan også redigere dine personlige opplysninger og skifte passord ved behov.

Fullfør registrering for å gå videre.

Innloggingen er din e-postadresse.

Passordet velger du selv.

Etter at du har sendt inn registreringsskjemaet for kontoen, vil du umiddelbart motta en e-post for å fullføre og aktivere kontoen dinKlikk her hvis du ikke har mottatt en bekreftelse via e-post

På denne siden kan du få fullt utbytte av å registrere dine produkter.

Hvis kvalifisert, forlenger registrering garantien opptil 3 år for maskiner, batteri og lader. For å kvalifisere for denne utvidelsen, må produktene være registrert innen 30 dager etter kjøpet. Du vil motta en e-post med bevis av hvert produkt registrert for utvidet garanti.

Ved reparasjon under utvidet garanti, vill det autoriserte servicesenter etterspørre bevis på utvidet garanti og kjøpsbevis.

Produktene kan først registreres når en personlig konto er opprettet.

Før du begynner å registrere verktøyet ditt i databasen din, må du bemerke følgende: Hvis du har kjøpt et verktøysett, må hvert verktøy i dette settet registreres separat. (lader er ikke kvalifisert for å registreres i utvidet garanti)

  • Last opp gyldig Kjøpsbevis (kvittering eller faktura) på produktet du sender inn ellers vil garanti bli avvist og du vil motta faktura med gebyr for feilsøking ca. 400 kr + returfrakt. Dette vil medføre forsinkelse på reparasjonen og vi sender verktøy i retur ureparert
  • Typeskilt på Verktøy/batteri inneholder informasjon du trenger til å registrere dine verktøy i din datase.

Det anbefales at du laster opp registreringsbevis(utvidet garanti) og kjøpskvittering når du registrerer verktøy i databasen. Dette sikrer en papirløs prosess og at du alltid har de nødvendige dokumentene tilgjengelig.