GARANTIBETINGELSER

I tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter som følger av kjøpet, er dette produktet dekket av en garanti som angitt nedenfor.
 
Garantiperioden er 24 måneder for konsumenter og gjelder fra den datoen som produktet ble kjøpt. Denne datoen skal dokumenteres med en faktura eller annet kjøpsbevis. Produktet er designet og beregnet kun til konsument- og privat bruk. Så det gis ingen garanti ved profesjonell eller kommersiell bruk.
 
For en del av utvalget av elektriske verktøy (AC/DC) er det mulighet til å utvide garantiperioden i den perioden som er beskrevet ovenfor ved bruk av registreringen på nettsidene www.ryobitools.eu. Kvalifiseringen av verktøyene for en utvidelse av garantiperioden er tydelig vist i butikker og7eller på pakningen / og finnes innen produktdokumentasjonen. Sluttbrukeren må registrere sine nylig anskaffede verktøy online innen 30 dager etter kjøpsdato. Sluttbrukeren kan registrere seg for den utvidede garantien i sitt land hvis det er opplistet på online registreringsskjemaet der dette alternativet er gyldig. Videre må sluttbrukere gi sitt samtykke til oppbevaring av dataene som kreves for å gå online, og de må godta vilkår og betingelser. Registreringsbekreftelsen, som sendes ut på e-post, og den originale fakturaen som viser kjøpsdato, vil tjene som bevis for den utvidede garantien.
 
Garantien dekker alle defekter i produktet under garantiperioden på grunn av defekter i utførelse eller materiale på kjøpsdato. Garantien er begrenset til å reparere og/eller erstatte og inkluderer ikke noen andre forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgesmessige skader. Garantien er ikke gyldig hvis produktet har blitt misbrukt, brukt på annen måte enn det som beskrives i bruksanvisningen eller er koblet til på feil måte. Denne garantien gjelder ikke for:enhver skade på produktet som er resultat av utilstrekkelig vedlikehold:
-ethvert produkt som har blitt endret eller modifisert
-ethvert produkt der de originale identifiseringsmerkene (varemerke, serienummer) har blitt uleselig, er endret eller fjernet
-enhver skade som forårsakes av ikke-overholdelse av instruksjonshåndboken
-ethvert ikke-CE-produkt
-ethvert produkt som har blitt forsøkt reparert eller av en ikke-kvalifisert fagperson eller uten tidligere autorisasjon fra Techtronic Industries.
-ethvert produkt tilkoblet feil strømforsyning (ampere, spenning, frekvens)
-ethvert produkt som brukes med feil drivstoffblanding (drivstoff, olje, prosentandel olje)
-enhver skade som er forårsaket av eksterne påvirkninger (kjemiske, fysiske, støt) eller fremmede stoffer
-normal slitasje og slitereservedeler
-feil bruk, overbelastning av verktøyet
-bruk av ikke-godkjent tilbehør eller deler
-Eventuelle periodiske justeringer av eller vedlikeholdsrengjøring av forbrennere
-Elektrisk verktøytilbehør levert med verktøyet eller kjøpt separat. Slike ekskluderinger, inkludert, men ikke begrenset til skrutrekkerbits, drillbits, slipedisker, sandpapir og blader, lateral føring
-Komponenter (deler og tilbehør) som er utsatt for naturlig slitasje, inkludert, men ikke begrenset til service- og vedlikeholdssett, karbonbørster, lagre, chuck, SDS-borbitfeste eller -mottak, strømledning, hjelpehåndtak, transportbæreveske, sandingsplate, støvpose, støvutslippsrør, filtpakninger, støtnøkkelpinner og fjær, bulkknotter, drivreimer, clutch, blader på hekketrimmere eller gressklippere, seler, kabelspjeld, kniver, feltpakninger, heispinner, blåsevifter, blåse- og vakuumslanger, vakuumpose og reimer, førerstenger, sagkjeder, strømper, koblingsmonteringer, spraydyser, hjul, spraystenger, indre spoler, ytre spoler, kuttelinjer, tennplugger, luftfiltre, gassfiltre, mulchingblader osv.
 
For service må produktet sendes eller fremlegges for en RYOBI-autorisert servicestasjon opplistet for hvert land i den følgende listen over servicestasjonsadresser. I noen land sender den lokale RYOBI-forhandleren produktet til RYOBI serviceorganisasjonen. Ved å sende et produkt til en RYOBI servicestasjon skal produktet være sikkert pakket uten noe farlig innhold, slik som bensin, merket med senderens adresse og fulgt av en kort beskrivelse av feilen.
 
En reparasjon/erstatning under denne garantien er gratis. Den utgjør ingen forlengelse eller en ny start av garantiperioden. Utvekslede deler eller verktøy blir vår eiendom. I noen land vil leveringskostnader eller frankering måtte betales av senderen. Dine lovbestemte rettigheter som oppstår fra kjøp av verktøyet forblir uberørte.
 
Denne garantien er gyldig i EU, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenfor disse områdene ta kontakt med din autoriserte RYOBI-forhandler om en