CONDIŢII GARANŢIE

În plus faţă de condiţiile statutare rezultate din achiziţionarea acestui produs, acesta este acoperit de garanţia stipulată mai jos.

1.Perioada de garanţie este de 24 de luni pentru consumatori şi începe de la data achiziţionării produsului. Data de începere a garanţiei trebuie demonstrată cu o factură sau altă dovadă a cumpărării produsului. Produsul este destinat şi conceput doar pentru utilizare în scopuri personale. Din acest motiv, nu se oferă garanţie pentru utilizarea sa în scop profesional sau comercial. Această garanție se aplică numai la produsele noi.

2.Există posibilitatea de extindere a perioadei de garanţie pentru gama de unelte electrice (de CA/CC) peste perioada stipulată mai sus prin înscrierea produsului pe website-ul www.ryobitools.eu. Eligibilitatea pentru perioada de extindere a garanţiei este afişată în mod clar în magazinele de vânzare şi/sau pe ambalaj sau este inclusă în documentaţia livrată împreună cu produsul. Utilizatorul final este obligat să-şi înregistreze produsul online în termen de maxim 30 de zile de la achiziţia acestuia. Utilizatorul final poate înregistra produsul pentru garanţia extinsă oferită în ţara sa de rezidenţă dacă aceasta este listată în formularul de înregistrare online şi dacă această opţiune este validă. În plus, utilizatorii finali trebuie să-şi dea acordul pentru stocarea datelor personale solicitate la înregistrarea online şi trebuie să accepte termenii şi condiţiile. Mesajul de confirmare a înregistrării, trimis prin e-mail şi factura originală cu data achiziţiei vor dovedi perioada de garanţie extinsă.

3.Garanţia acoperă toate defecţiunile produsului survenite în perioada de garanţie datorate defectelor de execuţie sau materialelor folosite, începând cu data achiziţiei acestuia. Garanţia este limitată la reparare şi/sau înlocuire şi nu include alte obligaţii, inclusiv, dar fără a se limita la daune accidentale sau rezultate pe cale de consecinţă. Garanţia îşi pierde valabilitatea dacă produsul este utilizat necorespunzător, utilizat neconform cu instrucţiunile de utilizare din manualul cu instrucţiuni sau conectat incorect. Garanţia nu se aplică în cazul:
–oricărei defecţiuni survenite în urma întreţinerii necorespunzătoare a produsului
–oricărui produs alterat sau modificat
–oricărui produs la care inscripţiile cu datele de identificare (marca comercială, numărul de serie) au fost şterse, modificate sau îndepărtate
–oricărei defecţiuni datorate neconformării cu instrucţiunile din manualul de utilizare
–oricărui produs necertificat CE
–oricărui produs asupra căruia au fost efectuate tentative de reparare de către personal necalificat sau fără autorizaţie prealabilă din partea Techtronic Industries.
–oricărui produs conectat la o sursă de alimentare necorespunzătoare (curent, tensiune, frecvenţă)
–oricăror defecţiuni datorate unor influenţe externe (chimice, fizice, şocuri) sau substanţe străine
–uzurii şi fisurării normale a pieselor de rezervă
–utilizării neadecvate, suprasolicitării uneltei
–utilizării de piese şi accesorii neaprobate
–accesoriilor pentru unealtă furnizate odată cu aceasta sau achiziţionate separat. Aceste excluderi se aplică, dar fără a se limita la următoarele: burghie, biţi de şurubelniţă, discuri abrazive, hârtie abrazivă şi lame de tăiere, ghidaje laterale
–Componentele (piese şi accesorii) supuse uzurii normale, care includ, fără a se limita la, kituri de întreţinere şi service, perii de cărbune, rulmenţi, mandrină, adaptor pentru burghie SDS, cordon de alimentare, mânere auxiliare, cutie de transport, placă pentru şlefuit, sac pentru praf, tub pentru evacuarea prafului, discuri de pâslă, adaptoare şi resorturi pentru cheile de strângere prin vibrare, etc.

4.Pentru efectuarea reparaţiilor, produsul trebuie trimis sau adus la un centru de reparaţii autorizat RYOBI din lista următoare de centre de reparaţii prezentate pentru fiecare ţară. În anumite ţări, reprezentatul local RYOBI va trimite produsul spre reparare la sediul central de reparaţii RYOBI. Atunci când trimiteţi produsul spre reparare la un centru de reparaţii RYOBI, acesta trebuie ambalat în siguranţă, fără conţinut periculos (cum ar fi benzină), marcat cu adresa expeditorului şi însoţit de o scurtă descriere a defectului.

5.Repararea/înlocuirea în perioada de garanţie este gratuită. Aceasta nu este însoţită de o prelungire sau o reiniţiere a perioadei de garanţie. Piesele sau uneltele schimbate devin proprietatea dvs. În anumite ţări, taxele de expediţie sau poştale vor fi suportate de expeditor. Drepturile dvs. statutare rezultate din achiziţia produsului rămân neschimbate

6.Această garanţie este valabilă în Comunitatea Europeană, Elveţia, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turcia şi Rusia. În afara acestor zone, vă rugăm să contactaţi reprezentantul dvs. local RYOBI pentru a determina dacă se aplică alt tip de garanţie.